مقاله

نحوه گرفتن صحیح مضراب سنتور

فرق ندارد در چه سطحی از آموزش سنتور هستید، رعایت گام به گام این مراحل کمک می‌کند تا شما درسنتور نوازی و تمرینات  دچار مشکل نشده و پیشرفت قابل توجهی داشته باشد.

بدون وارد کردن نیرو و با راحت ترین حالت ممکن ابتدا دستان را از قسمت آرنج به پایین(ساعد و مچ) مقابل ساز قرار می‌دهیم تا ساعد و مچ هم راستا با ساز قرار گیرند و آرنج یک زاویه نود درجه بسازد.

در حالت عادی انگشتان دارای یک خمیدگی هستند و همین خمیدگی عادی فرم اصلی انگشتان است.

انگشت اشاره را از بند اول در داخل حلقه مضراب سنتور قرار می‌دهیم.

انگشت میانی را زیر مضراب، نقطه شکل گیری قوس حلقه و دم مضراب قرار می‌دهیم.

انگشت شست نیز با همان قوس موجود در حالت طبیعی دست، روی دم در حدود حلقه مضراب قرار می‌گیرد.

انگشت کوچک و انگشتری نیز زیر انگشت میانی با همان شکل خود قرار می گیرند.

دقت داشت که انگشت اشاره می‌بایست چسبیده به حلقه‌ی مضراب سنتور قرار بگیرد و بین حلقه آویزان نباشد و سه انگشت دیگر زیر دم مضراب و به هم چسبیده باشند تا دم مضراب به‌این سه انگشت تکیه دهد و ثابت بماند.

انگشت شست می‌بایست دقیقاً در مکان مشخص خویش قرار بگیرد و حتی یک میلی متر هم جا به جا نباشد.

انگشت شست بایستی به گونه‌ای روی دم مضراب قرار بگیرد که مضراب را ثابت نگه دارد و با تکان انگشتان زیر دم مضراب تکان نخورد.

توصیه می‌شود برای تشخیص کردن جای مناسب انگشت شست، ساقه مضراب را آرام نگه داشته و بعد با انگشت شست از دم مضراب به سمت جلو فشار وارد کنید. با این فشار مضراب اگر مستقیم به سمت جلو حرکت کرد و بالا و پایین نرفت یعنی انگشت شست جای مناسب در پشت مضراب سنتور قرار گرفته است.

چنانچه مضراب سنتور از حیطه‌ی انگشتان زیر دم مضراب به حرکت درآید، اشتباه است.

در هنگام گرفتن مضراب نیاز به هیچ انقباض و فشاری نیست. هرگونه انقباض یا فشار باعث آسیب‌های احتمالی در آموزش سنتور می‌گردد.

با توجه به اینکه حرکت مضراب در هنگام نواختن از مچ دست است، در صورتیکه مضراب از بند نخستین انگشت دور و به بند دوم انگشت نزدیک شود، ممکن است به جای مچ، انگشتان تکان بخورند که باعث خلل در روند آموزش سنتور می‌گردد و امکان دارد هنگام اجرا مضراب از دست رها شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *