فروشگاه سنتور پیمان

محمد مهدی پیمان از سال ۱۳۷۲ نوازندگی را نزد استاد مُغزی آغاز و پس از آن نزد آقای علیرضا زهیدی و دیگر بزرگان موسیقی ادامه داد.پس از آن بعلت نبود سنتورهای خوشخوان با قیمت متعارف در بازار، سازندگی را پیشه ی خود قرار داد و از سال ۱۳۷۴ بصورت خود آموز ساخت سنتور را شروع و پس از آن نزد اساتیدی چون محسن مغزیان، مرتضی کفاش زاده، محمدرضا معمار زاده و بیژن عارفی تکمیل نمود و اکنون با همکاری استاد بیژن عارفی به ساخت و آموزش صداسازی سنتور ادامه می دهد.